Pozvánka – Členská schůze 29.8.2017

Pozvánka – členská schůze

 

Jménem výkonného výboru si Vás dovoluji pozvat na setkání Členské schůze Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

 

Místo konání: Brno, Solniční 17, Hotel Slavia, konferenční sál

Termín konání: 29. 8. 2017 od 17:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Představení aktuální činnosti Asociace (předseda VV)
  • Předběžné zhodnocení 1. etapy projektu Technologické platformy CTIT
  • Nastavení dalšího směřování Asociace
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

 

V Brně, dne 24. 7. 2017

 

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru