Pozvánka – Výkonný výbor 29.8.2017

Dovoluji si Vás pozvat na setkání výkonného výboru Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

 

Místo konání: Brno, Solniční 17, Hotel Slavia, konferenční sál

Termín konání: 29. 8. 2017 od 18:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Administrace požadavků vzešlých ze členské schůze
  • Schválení aktualizací v SVA a IAP, aktualizace projektů uvedených v IAP, v návaznosti na proběhnuvší konferenci a Členskou schůzi
  • Přijetí nových členů
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Schválení aktualizací v SVA a IAP
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

 

Přílohy:

Návrh aktualizace IAP

Návrh aktualizace SVA

 

V Brně, dne 24. 7. 2017

 

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru