První oborová konference je úspěšně za námi

V úterý 29. 8. 2017 se v brněnském hotelu Slavia uskutečnila pod záštitou Technologické platformy CTIT konference pod názvem IoT a FinTech Forum – aktuální trendy a vliv IoT v oblasti finančních služeb. Cílem konference mělo být představení aktuálních trendů, vývoje a budoucnosti oblastí IoT – Fintechu v ČR i ve světě. V úvodu akce vystoupil předseda Technologické platformy CTIT – Jiří Fuchs, který představil činnost a cíle platformy, zhodnotil její dosavadní fungování a zdůraznil možnosti spolupráce pro zúčastněné subjekty.

Velký úspěch zaznamenalo vystoupení Zdeňka Zaňky, zakladatele společnosti StrategyQuant, který se právě vrátil z FinTech Weeku v americkém Silicon Valley a v rámci prezentace se podělil o nonkonformní pohled na FinTech start-upy a přiblížil nám zákulisí zmíněné akce. Novinky ze světa IoT a FinTech.

Vladimír Šťastný a Libor Daněk ze skupiny KOOPEO Ventures se ve svém vystoupení zaměřili na současnost a budoucí vývoj mobilních plateb v České republice. Pánové se mimo jiné zabývají investováním do inovativních začínajících společností a pro účastníky bylo jistě velmi zajímavé slyšet jejich poznatky z praxe.

Na konferenci rovněž vystoupil přední český ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti CYRRUS a.s. se svou predikcí robotizace a jejího globálního vlivu ve světě. Závěry jeho přednášky vyvolaly mezi účastníky plodnou diskuzi.

Martin Levanti ze společnosti SimpleCell Networks nám představil činnost společnosti, která je prvním veřejným mobilním operátorem pro IoT v ČR fungujícím na bázi technologie Sigfox operující již ve 13ti zemích světa.

Nový pohled na problematiku FinTechu nám představil Lumír Schejbal z AK SCHEJBAL & PARTNERS. Jeho prezentace se týkala legislativy v oblasti finančních služeb a překážek při zakládání FinTech společností.

V závěru akce proběhl Networking, jehož se zúčastnili zástupci Technologické platformy CTIT, vystupující a účastníci konference. Během Networkingu došlo k vzájemnému navázání kontaktů a byly probrány možnosti užší spolupráce.

Již nyní začínáme plánovat druhou oborovou konferenci, která by se měla uskutečnit v závěru ledna 2018 v Písku. O akci Vás budeme průběžně informovat.

Prezentace z konference jsou ke stažení:

Kovanda_prezentace

Levanti_prezentace

Technologická platforma CTIT_Fuchs

Zaňka_prezentace