Pozvánka na Výkonný výbor 14.1.2019

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 14. 1. 2019.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: JIC INMEC Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky

Termín konání: 14.1. 2019 od 15:00 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Aktualizace SVA a IAP
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 4. 12. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru