Zúčastnili jsme se členské schůze a valného shromáždění NetWorld2020

Dne 15. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo výroční valné shromáždění a členská schůze Evropské technologické platformy NetWorld 2020. Zástupci Technologické platformy CTIT se této akce opět zúčastnili a nejen to. V letošním  roce předseda Technologické platformy CTIT Jiří Fuchs kandidoval za skupinu členských subjektů tzv. Research skupiny do řídícího výboru ETP NetWorld 2020.

Hlavními tématy letošního zasedání byly výzkumné oblasti v programovém období  2021-2027, který bude následovníkem programu Horizont 2020. Rámcový program FP9, který bude nazván Horizon Europe, byl v minulých 2 letech připravován a nyní existují návrhy témat a struktur pro jeho implementaci. Tato problematika byla diskutována s přítomnými zástupci Evropské komise.

Dále proběhly panelové  diskuse o pokroku 5G. Zvláštní důrazem byl kladen na naplňování cílů  tak, aby malé a střední podniky přispívaly k výzkumu v rámci 5G a  vytvořily podmínky pro širší využívání systémů 5G.

Bohužel oproti plánu nebylo možné na místě zvolit členy řídícího výboru. Jak poznamenal předseda ETP NetWorld 2020 Rui Aguiar, stali jsme se “oběťmi“ vlastního úspěchu. Pro vysvětlení, přestože se na zasedání do Bruselu dostavili zástupci zhruba 30 subjektů ze skupiny Research, tato skupina je tak početná, že ani toto číslo neumožnilo dosáhnout potřebného kvóra pro uskutečnění volby. Proto bylo na místě dohodnuto hlasování per rolam. Jednotliví členové Research skupiny mohou hlasovat až do 10. 12. 2018, proto v současnosti ještě na výsledky čekáme a budeme vás o nich informovat v příštím vydání newsletteru.

I přes tuto menší komplikaci byla akce výbornou příležitostí a platformou pro diskuzi mezi členy ETP, odborníky a zástupci Evropské komise.