ICT Proposers Day Vienna 2018

 

Stejně jako v loňském roce, i letos se zástupci Technologické platformy CTIT zúčastní mezinárodní konference ICT Proposers Day 2018. Akce se koná od 4. do 6. prosince ve Vídni. ICT Proposers Day  se zaměřuje na pracovní program Horizont 2020 2018-20, včetně výzev v oblasti informačních a komunikačních technologií ve všech třech pilířích programu Horizont 2020.

Akce bude výjimečnou příležitostí k navazování kontaktů a budování kvalitních partnerství, neboť propojí akademii, výzkumné ústavy, zúčastněné strany z oblasti průmyslu, malé a střední podniky a vládní činitele z celé Evropy. Událost je bezplatná, ale registrace je nutná.

Rovněž budete mít příležitost setkat se s našimi zástupci a zástupci Evropské technologické platformy NetWorld2020, speciálně se zde bude představovat pracovní skupina pro malé a střední skupiny, které jsme mimo jiné členy.

Celkově se očekává, že se zúčastní více než 6 000 výzkumníků, inovátorů, podnikatelů, zástupců průmyslu a dalších oborových stakeholderů.

Více informací naleznete zde: https://ict2018.b2match.io/page-2431