Pozvánka na Výkonný výbor 17. 7. 2018

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 17. 7. 2018.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Veveří 111, 616 00 Brno, budova Platinium

Termín konání: 17.7. 2018 od 10:30 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Přijetí nových členů
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Přijetí nových členů
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 13. 6. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru