Pozvánka na Výkonný výbor 24. 8. 2018

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 24. 8. 2018.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha 6

Termín konání: 24.8. 2018 od 17:30 hod.

Body programu:

  • Body programu:
  • Prezence (zapisovatel)
  • Aktualizace expertních a projektových skupin
  • Aktualizace SVA a IAP
  • Hlasování
  • Body hlasování:
  • Přijetí aktualizací expertních a projektových skupin
  • Přijetí aktualizací SVA a IAP
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 19. 7. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru