Připravujeme další kurzy v rámci projektu Vzdělávání prostřednictvím Asociace CTIT

V srpnu startujeme další kolo vzdělávání, které nabízí Asociace CTIT svým členským subjektům. V nabídce budou znovu oblíbené kurzy Pythonu, přidá se Excel a další nástroje MS Office. Celý další půlrok budou probíhat kurzy v oblasti obecného IT, specifického IT, ale i angličtiny.

Například aktuální kurz programovacího jazyka Python je zaměřený na základní postupy a operace objektově orientovaného programování. Absolventi budou seznámeni kroky programátora vývojáře, mezi které patří: tvorba virtuálního prostředí, instalace potřebných knihoven, tvorba struktury algoritmů a dále si absolventi osvojí základní syntaxi programovacího jazyka Python a na něm postavených knihoven NumPy a Matplotlib, které jsou využívány pro matematické operace a vykreslování grafů.

Detailní informace o zahájení kurzů a přesných časech jejich průběhu, budeme průběžně aktualizovat na stránkách www.ctit.cz Pokud se zajímáte o školení v této oblasti a chtěli byste se jich účastnit, kontaktujte nás na info@ctit.cz.