Informační den k výzvě H2020 ICT-19 v programu 5G PPP

Informační den je organizován v kontextu vstupu inicitativy 5G PPP do 3. fáze. Zaměřen bude na výzvu H2020 ICT-19, jejíž uzávěrka je plánována na 14. listopadu.

Cílem této akce je nabídnout žadatelům ve výzvě ICT-19 příležitost lépe porozumět službám, které nabízejí tři platformy ICT-17 a příslušný inter-pracovní rámec (jak technický, tak právní), který mohou poskytnout.

Info day se koná 14. září v Bruselu.

Více informací a možnost registrace naleznete zde: https://5g-ppp.eu/5g-ppp-phase-3-information-day/