Shrnutí konference E-commerce 4.0

15. 4. 2019 proběhla konference zaměřující se na budoucnost E-commerce. Představena byla inovativní technologická řešení v oblasti Natural language processing a v odpoledním bloku pak samotná budoucnost online marketingu.

Akcí provázel Martin Vokřál a po úvodním slovu Jiřího Fuchse, který představil činnost naší Asociace pro komunikační nástroje a IoT, se v rámci dvou tematických bloků představilo 6 řečníků. Dopolední program byl zaměřen více technicky, a to na analýzu textu a překladové nástroje. V odpoledním bloku jsme se více zaměřili na budoucnost online marketingu.

Vladimír Vacula zahájil konferencí představením aktivit výzkumného týmu konsorcia CYRRUS ADVISORY a Mendelovy univerzity v Brně a jejich nástroje MTA pro stahování uživatelských recenzí, jejich analyzování a následné zobrazení uživatelům, to vše s cílem zjednodušení nakupování a získání potřebných informací o produktech.

Petr Hamerník ze společnosti Geneea Analytics představil užitečné využití analýzy textu při řešení zákaznických požadavků, či zákaznické zpětné vazby. Ukázal rovněž možnosti NLG (Natural Language Generation), které ze strukturovaných dat dokáže tvořit například sportovní články.

Petr Ondrášek ze společnosti Lingea se zaměřil na nové trendy ve strojovém překladu. Frázové překladače jsou dnes postupně nahrazovány řešeními založenými na neuronových sítích, přičemž nejlepších výsledků dosahují specializované modely, které jsou trénovány pomocí strojového učení pro specializované oblasti, například pro cestovní průvodce či konkrétní odborné texty.

Odpolední blok započal Petr ŽdánskýPeckaDesign s informacemi, na jaké implementace služeb a rozšíření je dobré se v dnešní době zaměřit, tak abyste lépe poznali zákazníky a dosahovali lepších výsledků.

Jakub Rejnuš, rovněž z PeckaDesign, navázal s dynamickým představením trendů v online marketingu, kde aktuálně převažuje honba za technologiemi a částečně se vytrácí samotný marketing.

Lukáš Balek ze společnosti VIVmail.cz představil, jak se již dnes Big Data využívají v automatizovaných e-mail marketingových kampaních a pomáhají tak dosahovat lepších výsledků e-shopů a zároveň spokojenosti klientů.

Na závěr akce proběhla panelová diskuze E-commerce 2030, ve které se přednášející zaměřili na to, co je v budoucnosti čeká, či co nejvýznamnějšího se uvede do praxe.

V diskuzi zaznělo, že například už v roce 2030 nebudete muset mít e-shop a pouze budete „sypat“ data do Googlu. Stejně tak zákazníci nebudou už nakupovat přímo na e-shopech, ale spíše na těch místech, kde zjistí potřebu nákupu. Tedy pokud Vám například lednice řekne, že Vám chybí jogurt, tak si jej zmáčknutím tlačítka jednoduše objednáte. Ve zpracování přirozeného jazyka se půjde směrem interaktivní komunikace s chatboty nebo zařízeními typu Alexa, které budou schopny na základě komunikace samostatně nakupovat. Jazykové technologie představují příležitost také pro malé firmy, které díky nim budou schopné uspět na zahraničních trzích, a budou moci rychle reagovat na požadavky zákazníků.

Z hlediska marketingu technologie převezmou hodně velkou část komunikace s uživateli, jakožto koncovými zákazníky. Marketéři se přesunou spíš do supervize toho, jestli celý ten brand a celé budování prezentace dává smysl.

Velké poděkování patří Microsoftu za poskytnutí prostor, všem přednášejícím a samozřejmě také účastníkům.

Za výkonný výbor Asociace CTIT
Jiří Fuchs
734 622 331
jiri.fuchs@ctit.cz

  • V případě, že jste se akce neúčastnili a měli byste zájem o detailní prezentace, neváhejte nás kontaktovat.
  • Postupně budou přidávány fotografie a videa z konference.