Shrnutí konference Průmysl a nové technologie I.

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 jsme se zúčastnili Euro konference „Průmysl a nové technologie I.“ kterou v příjemném prostředí restaurace Mlýnec v těsné blízkosti Karlova mostu v Praze pořádalo vydavatelství Mladá fronta a týdeník Euro v rámci jím realizovaných konferencí projektu Eurohub.

Konference se sestávala ze tří panelových diskusí, přičemž diskuse moderoval známý ekonomický analytik Lukáš Kovanda.

Panelová diskuse č. 1 „Umělá inteligence a robotizace, Softwarová digitalizace, RPA, Průmysl 4.0, Automatizace“

V rámci této diskuse probíhaly zajímavé debaty, které se týkaly zejména budoucnosti vývoje umělé inteligence, jejího dopadu v oblasti průmyslové robotizace a automatizace v návaznosti na nastupující průmysl 4.0. Nejcitlivějším tématem se tak v celku klasicky stala otázka dopadu průmyslové automatizace a robotizace v oblasti zaměstnanosti a nutnosti zvyšování kvalifikace domácích zaměstnanců. Česká republika vzhledem ke své silné orientaci na automobilový průmysl patří mezi robotizací a automatizací výrobních procesů velmi „ohrožené“ regiony, na čemž se i přes určité odlišné názory v rámci tématu jednotliví diskutující v podstatě shodli. Řešením tak může být například větší propojení běžných profesí s oblastí IT již v procesu vzdělávání tak, aby zaměstnanci i v rámci robotizace a automatizace mohli nabídnout vyšší přidanou hodnotu než jen strojem nahraditelné, obvykle manuálně vykonávané, činnosti. Jednoduše řečeno, Česká republika nesmí být do budoucna pouhou „montovnou“.

Diskutující v rámci První panelové diskuse:

 • Jiří Pavlík, Senior Manager, Deloitte Česká republika
 • Jiří Holoubek, člen představenstva, Svaz průmyslu a obchodu ČR
 • Lukáš Mildorf, Head of Industrial Engineering, Continental Automotive Czech Republic
 • Petr Hofman, koordinátor Shopfloor IT, Škoda auto

Panelová diskuse č. 2 „Národní plán pro vysokorychlostní internet 2021 – 27, 4. Mobilní operátor a podpora 5G sítí, Novela zákona o elektronických komunikacích – zlepšení ochrany spotřebitele“

U této diskuse se naplno projevila skutečnost, že byť se jedná o dílčí část problematiky, po mediálně propíraném prohlášení ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové se cena mobilních dat stala i v rámci diskuse ohledně digitalizace stěžejním tématem. Ohledně ceny mobilních dat a řešení příčin „vysoké“ ceny se tak strhla vcelku svižná diskuse, nicméně diskutující se ani shody, ani návrhu řešení nedobrali. Nakonec se našel prostor i na méně mediálně známá témata, jako je budování 5 G sítí a jejich praktická implementace nejprve v průmyslových odvětvích a následně i v domácnostech pro běžné spotřebitele. V této oblasti je mj. naše Asociace velice činná v rámci evropské technologické platformy Networld2020. Dále byla řešena otázka přístupu nového operátora a nastavení parametrů aukce pro jeho přístup v kontextu potřeby vybudování vysokorychlostní sítě, přičemž v rámci digitalizace bylo jako příklad úspěšně digitalizované země uváděno třeba Estonsko. Pro mnohé pak byla velmi překvapující informace, že ČR je v podstatě „pionýrem“ na poli legálního ukotvení problematiky kybernetické bezpečnosti vzhledem k zákonu 181/2014 sb. o kybernetické bezpečnosti, kterým se v současnosti inspirují i ostatní země.

Diskutující v rámci druhé panelové diskuse:

 • Petr Očko, náměstek ministryně, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Václav Filip, advokát, Deloitte Legal
 • zástupce Českého telekomunikačního úřadu
 • zástupce Asociace provozovatelů mobilních sítí

Panelová diskuse č. 3 „Nové technologie a inovace v retailu“

Poslední a velice zajímavá diskuse na téma inovačních řešení a nových technologií v maloobchodě přinesla opět mnoho zajímavých informací, kdy jedním z nejzásadnějších témat se stalo téma tzv. „ Apokalypsy kamenných obchodů“. Na toto téma měli účastníci často rozdílný názor zejména v pohledu na to, zda je v oblasti maloobchodu nutný lidský prvek, resp. zda má vzhledem k možnosti automatizace procesu lidský prvek přidanou hodnotu, nebo je již překonaným článkem prodejního řetězce. Tato diskuse ukázala, že problematiku asi nakonec bude muset vyřešit sám trh a preference konečných spotřebitelů. Zatímco jedna část diskutujících preferuje osobní styk např. při nákupu potravin, kdy jako přidanou hodnotu chápou i tzv. „prohození pár slov s prodavačem“ druhá část diskutujících naopak tento osobní styk chápé jako zbytečnost. V těchto souvislostech se tak řešila i otázka nedostatečnosti nebo naopak přesycenosti informací ohledně produktů pořizovaných online a s tím související nástup různých chytrých řešení, které v budoucnu budou například formou analýzy textu a srovnání online nakupování dále ulehčovat konečným spotřebitelům.

Diskutující v rámci třetí panelové diskuse:

 • Andrea Gontkovičová, Director RRP CZ, SK and HU, Philip Morris International
 • Vít Endler, Co-owner, Virtooal.com
 • Pavel Mikoška, viceprezident pro obchod, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Celkově byla konference velmi zajímavá, jak výběr témat tak diskutujících byl vhodně nastaven a i méně znalým účastníků přinesla jistě mnoho základních informací o problematice. V rámci naší účasti jsme tak měli možnost poslechnout si kolegy a porovnat jejich výstupy se znalostmi CTIT ale i rozšířit si povědomí v zájmové oblasti o nové informace a poznatky.

Luboš Novosad, člen výkonného výboru