Shrnutí konference Asset Management 4.0

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se v prostorách INMEC Jihomoravského inovačního centra uskutečnila další konference, konaná pod záštitou Technologické platformy CTIT. Konference nesla název Asset Management 4.0 a byla zaměřená na aktuální technologické trendy v oblasti správy majetku, tvorbě a správě investičních strategií. V následujících řádcích si představíme, co zajímavého se na akci událo.

Konferenci zahájil Michal Dufek, který představil činnosti a cíle Asociace v oblasti Fintech.

Jako první přednášející představil Vladimír Kovář jak se řídí finance ve společnosti Unicorn, a.s. Svým osobitým přednesem bezesporu zaujal posluchače, kteří několikrát hlasitým smíchem ocenili „životní pravdy“, vyřčené jako příklady každodenních problémů, se kterými se můžete setkat při řízení firmy. Přednáška byla zaměřena na technologii společnosti Unicorn, a.s., která sbírá firemní data a reportuje je jako informace o celém (nejen finančním) ekosystému podniku. Klíčovým znakem přinášejícím přidanou hodnotu pro zákazníka je reportování „just-in-time“ informace o stavu sledovaných veličin (rozpočtových kapitol, zásob, prodejů, ale třeba i úkolů apod.).

Jan Budík z Vysokého učení technického v Brně navázal na přednášku s příspěvkem Technologie pro podporu rozhodování a kvantitativní výzkum. Příspěvek se věnoval technologickým frameworkům a platformám sloužícím pro analýzu dat, jedním příkladem za všechny může být Quantopian. Součástí Janovy přednášky byly praktické ukázky práce s uživatelským rozhraním uvedené platformy.

Poté následoval příspěvek od Miloně Krejči z CYRRUS ADVISORY, a.s., ve kterém se Miloň věnoval Využití evolučních algoritmů pro tvorbu obchodních systémů, modelování výnosů a rizik. V rámci přednášky zazněly teoretické základy, na kterých genetické programování a evoluční algoritmy stojí, načež prezentující přistoupil k ukázce praktických příkladů, včetně problémů, se kterými se řešitel musí potýkat.

V odpoledním bloku vystoupili dva přednášející. Prvním z nich byl Michal Brožka, hlavní ekonom CYRRUS, a.s., který se věnoval Interakci mezi Asset Managementem a makroanalýzou, zejména pak tomu, jaké informace přináší ekonom asset managerovi, jaké činnosti v rámci tohoto okruhu lze automatizovat a jakým největším výzvám segment správy portfolia aktuálně čelí.

Program konference uzavřel Lumír Schejbal z advokátní kanceláře SCHEJBAL&PARTNERS se svojí velmi zajímavou přednáškou věnující se Zapojení technologií a automatizace do investičních služeb z pohledu compliance. Příspěvek řešil praktické problémy a nové výzvy, které s sebou moderní technologické trendy přinášejí (například poskytování signálů, mirror trading a pohled regulátora, či co obnáší založení obchodníka s cennými papíry).

V průběhu i po ukončení oficiálního programu proběhl networking mezi vystupujícími, účastníky a zástupci Technologické platformy CTIT. Ten nám jako pořadatelům přinesl jednak pozitivní zpětnou vazbu, která nás těší a motivuje k další práci, ale rovněž byl výborným prostředkem k seznámení se a výměně kontaktů mezi účastníky, které, jak se zdálo, povedou k budoucí spolupráci.

V průběhu dubna 2019 se uskuteční pod naší záštitou další oborová konference E-commerce 4.0, na níž Vás srdečně zveme.

Michal Dufek

  • V případě zájmu vám rádi zašleme prezentace jednotlivých přednášejících.
  • Vybrané fotografie z akce si můžete prohlédnout níže, omlouváme se za horší kvalitu fotek.