Danuše Nerudová

Danuše Nerudová je českou ekonomkou, rektorkou Mendelovy univerzity v Brně a předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Usiluje například o vyrovnání důchodů mužů a žen nebo o větší zohlednění péče o nemocné členy rodiny v důchodovém systému. Dlouhodobě se také věnuje tématu daní.

Na konferenci vystoupí jako moderátorka druhé panelové diskuse na téma Asset Management.