Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal je zakládající partner advokátní kanceláře SCHEJBAL & PARTNERS, která se specializuje na právo cenných papírů a finančních trhů, tedy služby jako je založení a licence investičních fondů, platebních institucí, obchodníků s cennými papíry, řešení opatření proti praní špinavých peněz (AML), emise a prospekty korporátních dluhopisů a mnoho dalšího. Mimo jiné mají zkušenosti s přípravou ICO, smluvních dokumentací na kryptoaktiva, regulacemi kryptoměnových burz a licencováním subjektů operujícími s kryptoaktivy.

Lumír absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.