David Rakušan

David je v Rockaway Blockchain Fund zodpovědný za portfolio management. Získal zkušenosti jako investiční analytik v RSJ Investments (€500M AUM), kde zajišťoval analýzy přímých investičních příležitostí a nepřímé fund of funds investice ve VC sektoru. David získal osvědčení CFA charter and a Master’s Degree na University of Birmingham.