Igor Štverka

Igor je zakladatelem společnosti Dolvea Innovation, která cílí na význam hodnot a lidského faktoru v podnikání. Jako konzultant, lektor a kouč se věnuje třem neoddělitelným aspektům digitální transformace a Průmyslu 4.0:

  • Uplatnění digitálních technologií v efektivní tvorbě přidané hodnoty
  • Aktualizaci obchodních požadavků, přístupů a modelů
  • Transformaci způsobu práce s lidmi jako základním zdrojem budoucí konkurenční výhody

Vyučil se mechanikem numericky řízených obráběcích strojů, vystudoval technickou kybernetiku na Katedře automatizace a měřicí techniky VUT Brno, MBA při Sheffield Hallam University a koučing u Integral Coaching Canada. Ve své profesní kariéře působil na manažerských a expertních pozicích zejména v IT sektoru, podílel se na projektech v odvětvích výroby, energetiky, telekomunikací, bankovnictví, zdravotnictví, veřejné správy, neziskového sektoru aj. Zajímá se o aplikace rámce Integrální teorie (formulované americkým psychologem a filosofem Kenem Wilberem) do praxe řízení organizací, rozvoje podnikání, politiky, budování komunit, ale i mezilidských vztahů a osobního života.