Jana Valová

Jana je koordinátorem projektu Technologické platformy CTIT. Je zodpovědná za propagaci technologické platformy, komunikaci se zahraničními partnery, vedení projektového týmu a koordinaci přípravy výzkumných projektů do Horizont 2020. Disponuje zkušenostmi s řízením a přípravou evropských projektů.