Natalie Jarušková

Natálie je členem projektového týmu Technologické platformy CTIT. Podílí se na tvorbě Technologického foresightu a členům platformy poskytuje odbornou podporu při zpracování projektů do programu Horizont 2020. Má zkušenosti s přípravou a realizací grantových projektů v rámci několika operačních programů financovaných z Evropské unie.