Pavel Hála

Pavel absolvoval teoretickou fyziku a astrofyziku z Masarykovy univerzity v Brně. Ve své časné vědecké práci se zaměřil na studium aktivních galaktických jader v několika vlnových délkách. Od té doby strávil několik let uplatňováním nejmodernějších metod umělé inteligence (Deep learning, ConvNets) na rozsáhlou spektrální analýzu astrofyzikálních objektů. V současné době se zabývá strategií obchodování s volitelnými produkty s použitím vlastních kvantitativních systémů obchodování.