Svatopluk Kapounek

Docent Ústavu financí, vědecký pracovník Výzkumného centra PEF Mendelovy univerzity v Brně a proděkan pro Vědu a výzkum. Na PEF Mendelovy univerzity v Brně vyučuje předměty Kapitálové trhy, Mezinárodní finance, Mezinárodní investiční management. Ve své vědecké činnosti se věnuje ekonometrii a statickému zpracování časových řad a panelových dat aplikací bayesovského přístupu a time-varying modelů.