Peter Marciš

peter Marcis

Peter Marciš je partnerom advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS. Jeho špecializáciou je oblasť M&A transakcií, nehnuteľnostných projektov a práva obchodných spoločností. Odkedy sa kancelária stala členom GALA – Global Advertising Lawyers Alliance, venuje sa intenzívne aj reklamnému a mediálnemu právu, v rámci ktorého poskytuje právne poradenstvo nadnárodným korporáciám, medzinárodným aj lokálnym reklamným agentúram a zadávateľom reklamy naprieč sektormi trhu.