Peter Pénzeš

Peter Pénzeš

Peter Pénzeš pôsobí v Národnej banke Slovenska (NBS) ako vedúci oddelenia platobných služieb a inovácií. Pomohol k vzniku inovačného hubu (2019),  regulačného sandboxu NBS (2022) a zabezpečuje ich fungovanie. Snaží sa o zlepšovanie fintech ekosystému v SR.

V minulosti viedol viaceré európske pracovné skupiny v oblasti súkromných dôchodkov, spoluvytváral ochranu finančného spotrebiteľa v NBS, podieľal sa na reakcii SR na finančnú krízu a viedol oddelenie riešenia krízových situácií NBS.

Absolvoval štúdium práva na univerzitách v Bratislave (SK), Norwich (UK) a Rotterdame (NL). V rokoch 2003-2017 vyučoval na právnických fakultách viacerých univerzít v Bratislave.