Web3 a NFT s Matějem Zimákem a Jiřím Zlatohlávkem z Miton C

Do dynamického prostoru kryptoměn nedávno vkročila i česká investiční skupina Miton a pro toto odvětví vznikl fond Miton C specializovaný na krypto a Web3 projekty. Hosty této epizody jsou Matěj Zimák a Jiří Zlatohlávek, kteří se v Miton C této problematice věnují a v našem rozhovoru jsme se zaměřili především na populární témata poslední doby, kterými jsou Web3 a NFT.

Rozebrali jsme, jaký byl historický vývoj webu až do současné verze, které říkáme Web2 a také jsme si řekli, v čem bude Web3 jiný. Nezapomněli jsme uvést ani konkrétní příklady Web3 služeb a rozebrat detaily, které v této oblasti čekají uživatele i společnosti.

V této vývojové verzi webu budou hrát velkou roli NFT. Bavili jsme se tedy o tom, jaká tato role může být a že NFT nemusí být zdaleka jen tokenizovaný obrázek. Zmínili jsme také konkrétní NFT projekty, do kterých Miton C investuje a rozebrali trendy v tomto odvětví.

spotify
Apple podcasts
google podcasts
breaker
pocket castst