BANK + FINTECH

Na konferenci budou představena úspěšná partnerství bank a fintech společností. Poučit se tak můžete z osvědčených postupů a inspirovat se pro vlastní spolupráci. Datum: 21. – 23. dubna 2020 Místo: Berlín Více informací.

Efma Bank + Fintech

Na konferenci budou představeny úspěšné příklady spolupráce inovativních FINTECH startupů a zavedených bank. Využijte tyto zkušenosti pro navázání spolupráce ve vaší organizaci. Datum: 21. – 23. října, 2020 Místo: Madrid Více informací.