Technologická platforma CTIT spolupořádala konferenční den v rámci prestižní mezinárodní akce Human Level Artificial Intelligence 2018.

Ve dnech 22- 25. srpna 2018 se v Praze uskutečnila jedna z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí v oblasti umělé inteligence (AI) pod názvem Human Level Artificial Intelligence HLAI 2018. Technologická platforma CTIT v jejím rámci spolupořádala se společností Good AI jednodenní session konferenci pod názvem The Investing in AGI & Innovation Policy.

Akce proběhla dne 24. srpna 2018 v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Celodenní událost byla rozdělena do několika bloků a pro všechny návštěvníky byla bezplatná.  V dopoledních hodinách se uskutečnily dvě konferenční sessions na téma Investing in General AI a Innovation Policy session. V rámci první jmenované session  vystoupil zástupce Technologické platformy CTIT Martin Vokřál, který účastníky seznámil s činností platformy a prezentoval zpracovávaný Technologický foresight oboru CTIT.

Zmíněné sessions se zabývaly mimo jiné otázkou, zda je nejúčinnějším investičním modelem pro inovace kombinace soukromého a veřejného financování, které umožňuje sdílení rizik. Dále se diskutovalo o investicích do základního výzkumu v oblasti AI. Session návštěvníkům přinesla přehled současného stavu věcí a prezentace praktických obchodních příkladů přístupů založených na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Součástí byla rovněž diskuze o inovační politice pro investování do základního a aplikovaného výzkumu AI. Mezi diskutujícími si mohli návštěvníci poslechnout přední odborníky na oblast AI a inovace, například pana Tak Lo zástupce společnosti Zeroth Ai a Jakuba Kotowsego, odborníka na AI ve společnosti  MSD Global Software Engineering.

V odpolední části programu proběhla session AI Race & Societal Impacts.

Tento diskuzní blok byl zaměřen na  příležitosti a rizika spojená s globálním závodem, spojeným s vývojem univerzální  AI. Cílem bylo navrhnout a diskutovat potřebné  kroky, které povedou k využití AI  ve prospěch lidské společnosti. Součástí této session byl diskuzní panel, v jehož rámci vystoupili mj. Seán Ó hÉigeartaigh Executive Director Cambridge Center for the Study of Existential Risk,  Irakli Beridze Senior Strategy and Policy Advisor UNICRI United Nations a Yolanda Lannquist Al Policy Researcher The AI-Initiative at The Future Society, Harvard Kennedy School.

Více o celé prestižní akci Human Level Artificial Intelligence 2018 se můžete dozvědět zde