Digitální transformace průmyslu – statistiky

Digitální transformace, nástup průmyslu 4.0, chytrá výroba, to vše nás v následujících letech nemine a je stěžejním předpokladem pro udržení a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Z našeho průzkumu vyplynulo, že většina velkých podniků již na trend automatizace výroby a služeb reaguje. U malých a středních podniků je situace odlišná. Důvodem jsou personální kapacity, zahlcenost operativními problémy, abstraktnost a vzdálenost problematiky digitalizace od aktuálních provozních potřeb.

Tato situace je dobře čitelná z dat programů Technologie a Poradenství, prostřednictvím kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje pořízení výrobních a nevýrobních technologií a plánů digitální transformace u malých a středních podniků.

Pokud se podíváme například na III. Výzvu programu technologie, který podporoval čistě výrobní technologie, zjistíme, že MSP v rámci 1002 projektů žádaly takřka o 6 miliard korun dotace. Zájem o dotaci na pořízení nových výrobních strojů byl mezi českými podniky enormní.

VII. Výzva programu Technologie byla již zaměřena na digitální transformaci a měla podmínku, že na výrobní technologie je možné vynaložit pouze 1/3 rozpočtu, zbylé výdaje musí být vynaloženy na nevýrobní technologie (měřidla, manipulační technika, skenery, kamery, obrazovky, firemní wifi, čipy, čtečky kódů, testery,…). V rámci uvedené výzvy již žádalo 134 projektů o dotaci 902 mil Kč., s tím že náročné podmínky splnilo pouze 54 projektů, které si mezi sebou rozdělí necelých 400 mil Kč. V aktuální X. Výzvě programu technologie, která podmínky částečně zmírnila, doposud požádalo o dotaci 781 mil. Kč 65 projektů. O dotaci (mj.) na zpracování plánu digitální transformace požádalo zatím pouze 24 projektů![1]

Ačkoliv se o digitalizaci všude mluví, její nástup u malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu je prozatím velmi vlažný. Ne všechny podniky samozřejmě pro svůj rozvoj využívají dotací a spadají pod výše vytvořenou statistiku, nicméně právě pro MSP představují dotace významnou inovační podporu.

V následujícím článku si proto představíme ideální model, jak může podnik využít příležitostí digitalizace pro zvýšení efektivity současné snížení provozních nákladů.

[1] Statistika ke dni 21.10.2019, viz. https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2019/10/statistika-oppik-2019-10-21-1.pdf.