Digital Trustworthiness

FinTech Connect

Digitalizace průmyslových a obchodních procesů a celé společnosti v současné době představuje obrovský potenciál. Využijte příležitosti a seznamte se s nejnovějšími trendy, použitelnými výsledky výzkumu a příklady nejlepší praxe nebo zjistěte, jaké možnosti financování jsou k dispozici pro vaše projekty. Digital Trustworthiness Read More …

Pracovní zdraví a bezpečnost v digitálním světě

Digitalizace, globalizace, demografické změny a zvyšující se flexibilita práce jsou trendy, které v současnosti utvářejí pracovní svět a tak jsme se rozhodli zaměřit se na FinTech z netradičního úhlu pohledu a na konci září jsme se účastnili online formou XXII Světového Read More …

Digitální transformace v praxi – Případová studie

Ve spolupráci s partnerskou společností jsme připravili případovou studii věnující se digitální transformaci malého podniku. Článek se orientuje na snižování nákladů a zvyšování efektivity prostřednictvím digitalizace výroby a podnikových procesů. Obchodní situace podniku a potřeba změny Na počátku nás majitel oslovil Read More …