Pracovní zdraví a bezpečnost v digitálním světě

Digitalizace, globalizace, demografické změny a zvyšující se flexibilita práce jsou trendy, které v současnosti utvářejí pracovní svět a tak jsme se rozhodli zaměřit se na FinTech z netradičního úhlu pohledu a na konci září jsme se účastnili online formou XXII Světového Read More …