Inovace ve výrobě MSP (I4MS)

EU podporuje rozsáhlé zavádění digitálních technologií ve výrobním procesu. Od roku 2013 pomáhá iniciativa I4MS malým a středním podnikům zlepšovat jejich produkty, obchodní procesy a obchodní modely prostřednictvím digitálních technologií. Při zahájení čtvrté fáze této iniciativy byla centra pro digitální inovace vyzvána k podpoře malých a středních podniků při experimentování a testování technik umělé inteligence ve výrobě. Experimenty by měly agregovat a analyzovat data z více zdrojů.

Výzva k testování a experimentování je platná také v dalších oblastech, jako například:

  • Inteligentní modelování, simulace a optimalizace pro digitální dvojčata
  • Vybavení lasery v pokročilé a aditivní výrobě
  • Kognitivní autonomní systémy a interakce člověka s roboty
  • Zvláště je podporována účast digitálních inovačních center v dosud nedostatečně zastoupených regionech

Více na DT-ICT-03-2020.