Uměla inteligence pro zpracovatelský průmysl – ICT-38-2020

Využití příležitostí umělé inteligence (AI)  je zásadní pro střednědobou a dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy. Zpracovatelský průmysl je jedním ze stěžejních příkladů. Úkolem je integrovat AI do pokročilých výrobních technologií a systémů, aby se zvýšil jejich potenciál ve výrobním a zpracovatelském průmyslu ke zlepšení kvality produktů a procesů. Současně je důležité zvážit, jak budou lidé a umělá inteligence spolupracovat.

Evropská komise nyní investuje do akcí v oblasti výzkumu a inovací, které budou stavět na současném stavu technologií s cílem:

  • Integrovat technologie AI do výroby
  • Rozvíjet inovativní koncepty a nástroje pro aplikaci AI ve výrobě
  • Stavět na platformě AI4EU, tam kde je to možné
  • Podporovat efektivní spolupráci mezi lidmi a umělou inteligencí
  • Zajistit využití důvěryhodné AI
  • Demonstrovat technologie a řešení v různých výrobních případech

Více o ICT-38-2020.