Digitální transformace v praxi – Aktuální statistika

Digitální transformace, nástup průmyslu 4.0, chytrá výroba, to vše nás nepochybně v následujících letech nemine a je stěžejním předpokladem pro udržení a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Z našeho průzkumu vyplynulo, že většina velkých podniků již na trend automatizace výroby a služeb reaguje.

U malých a středních podniků (MSP) je situace odlišná. Důvodem jsou personální kapacity, zahlcenost operativními problémy, abstraktnost a vzdálenost problematiky digitalizace od aktuálních provozních potřeb.

Tato situace je dobře čitelná z dat programů Technologie a Poradenství, prostřednictvím kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje pořízení výrobních a nevýrobních technologií a plánů digitální transformace u malých a středních podniků.

Pokud se podíváme například na III. Výzvu programu technologie, který podporoval čistě výrobní technologie, zjistíme, že MSP v rámci 1002 projektů žádaly takřka o 6 miliard korun dotace. Zájem o dotaci na pořízení nových výrobních strojů byl mezi českými podniky enormní.

VII. Výzva programu Technologie byla již zaměřena na digitální transformaci a měla podmínku, že na výrobní technologie je možné vynaložit pouze 1/3 rozpočtu, zbylé výdaje musí být vynaloženy na nevýrobní technologie (měřidla, manipulační technika, skenery, kamery, obrazovky, firemní wifi, čipy, čtečky kódů, testery…). V rámci uvedené výzvy již žádalo 134 projektů o dotaci 902 mil. Kč., s tím že náročné podmínky splnilo pouze 54 projektů, které si mezi sebou rozdělí necelých 400 mil. Kč. V aktuální X. Výzvě programu Technologie, která podmínky částečně zmírnila, doposud požádalo o dotaci 1 375 mil. Kč 113 projektů. O dotaci na zpracování Plánu digitální transformace požádalo zatím pouze 31 projektů! *

Ačkoliv se o digitalizaci všude mluví, její nástup je u MSP prozatím velmi vlažný. Ne všechny podniky samozřejmě pro svůj rozvoj využívají dotací, nicméně právě pro malé a střední podniky představují dotace významnou inovační podporu.

V článku Digitální transformace v praxi – Případová studie si proto představíme ideální model, jak může podnik využít příležitostí digitalizace pro zvýšení efektivity provozu a současné snížení nákladů.

V sekci Plán digitální transformace si můžete prohlédnout s čím dokážeme při digitální transformaci pomoci.

*Zdroj: Statistika API, 6.11.2019.