EIC Accelerator – novinky

18. března by měl být zveřejněn nový Pracovní program EIC Accelerator, který je určen na podporu ambiciózních inovačních malých a středních podniků s globálními ambicemi, které vyvíjejí atraktivní produkt, proces, službu nebo podnikatelský model.

Cílem nástroje je urychlit expanzi firmy a vstup přelomových inovačních řešení na trh.  Tento nástroj pomáhá firmám překlenout nejobtížnější etapu od vyvinuté technologie ke komerčnímu rozvoji.

Díky semináři Technologického centra AV ČR vám můžeme zprostředkovaně přinést zajímavé informace o budoucích připravovaných kolech pro příjem žádostí do tohoto programu.

Program umožňuje získat dotaci až 2,5 mil. EUR (míra podpory až 70 %) a investici (výměnou za max. 25% podíl ve vaší firmě) až 15 mil. EUR. Rozpočet na granty pro rok 2021 činí 300 mil. EUR, dalších 300 mil. EUR je určeno na investiční složku.

Velice podporována bude oblast „Digital technologies“, která zahrnuje podoblasti jako cybersecurity, block-chain, AI a další.

Snad nejzajímavější novinkou je změněný formát hodnocení, který se zřejmě inspiroval u crowdfundigových platoferem.

  • Žádost o podporu se podává prostřednictvím nové platformy využívající principů AI pro vyhodnocení projektů.
  • Žadatelé v prvním kroku vyplní 5 stran dotazníku, vytvoří prezentaci a také video představení na 3 minuty. Pro tuto činnost není stanovena uzávěrka příjmu žádostí. Vyhodnocení proběhne do 4 – 6 týdnů.
  • V případě úspěšného průchodu prvním krokem se následně v termínech uzávěrek (09. 06. 2021 a 06. 10.2021) podávají kompletní projekty a je také možné využít služeb specializovaných koučů, například v oblasti zpracování business plánů.
  • V případě úspěšného průchodu druhým krokem žadatelé následně předstupují k interview (8 – 9 týdnů po uzávěrce), kde svůj projekt představují porotě. Zajímavostí jistě je, že nejméně 40 % firem, které postoupí do dalšího tohoto kola hodnocení, bude mít v roli CEO ženu.

Pro více informací o této unikátní možnosti financování a pomoc s přípravou projektů v oblasti finančních technologií nás neváhejte kontaktovat.