Fintech Futures AI Insigths

Fintech futures AI insights

Umělá inteligence (AI) se v posledním roce stala velmi populární a podniky napříč průmyslovými odvětvími zkoumají nové způsoby, jak využít bohaté možnosti, které tato technologie nabízí.

V záplavě nových nabídek využívajících AI, jako jsou generativní AI a ChatGPT, a potenciálních případů použití, které se objevují, však může být obtížné oddělit realitu od šumu. Na konferenci FinTech Futures AI Insights, která se uskuteční 22. listopadu v Londýně, chceme shromáždit odborníky z oboru, aby se společně podívali za hranice humbuku a zhodnotili současný stav v oblasti AI a způsoby využití této technologie k řešení reálných problémů v oblasti finančních služeb.

Datum:
22. 11. 2023 9:00 – 13:00

Místo:
Londýn