RegTech

RegTech představuje regulace vyplývající z automatizace financí a velkého množství zpracovávaných dat a naopak také nástroje, které zjednodušují regulatorní procesy. Zahrnuje také automatizaci konzultačních procesů a nové modely jejich fungování díky pokročilým finančním technologiím.

Oblast nabývá na významu, jelikož náklady na compliance se stále zvyšují.  Náklady na compliance jsou přímo úměrné regulatorním změnám. Výzva pro regulátory spočívá také v tom, aby si udrželi přehled o rychle se rozvíjejícím finančním sektoru. Takováto kombinace tlaků zároveň vyvolává velkou poptávku po technologických řešení pro compliance.


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Náklady na compliance se stále zvyšují Firmy utrácí významnou část svých příjmů, aby splňovaly regulace. Banky zaplatí ročně na pokutách spojených s compliance okolo 10 miliard USD Velký počet regulatorních změn, udržení si přehledu o rychle se rozvíjejícím finančním sektoru V ČR aktivně probíhá
Elektronické KYC, digitální identity Povolení eKYC i tam, kde to dříve nebylo možné nebo jejich zjednodušení, akceptování digitální identity a elektronického due diligence Opatření nemusí být trvalá, protože se zdají jako provizorní řešení v reakci na pandemii covid-19 V ČR aktivně probíhá
Podpora iniciativ jako jsou úřady pro inovace, regulatorní sandboxy, RegTech/SupTech a digitální infrastruktura Pandemie covid-19 zamezila tradiční regulační procesy, jako je kontrola přímo ve společnosti Vývoj digitální infrastruktury zahrnuje intenzivní investice a vývoj datových repozitářů V ČR jsme obdobné snahy nezaznamenali
Compliance bude mít dopad na jiné oblasti, než bývalo zvykem V předchozích letech se firmy zaměřovaly zejména na velké regulatorní změny plynoucích z legislativních požadavků jako MiFiD 2 Zaměření na compliance monitoring, onboarding a KYC, AML a CTF V ČR aktivně probíhá
Přeregulovanost trhů ve jménu ochrany spotřebitele (již probíhá, ale do budoucna se předpokládá ještě inzenzivnější) Regulace v oblasti investic i platebních služeb jsou velmi obsáhlé. Jejich délka může dosahovat až několika desítek tisíc stránek. Už ani v silách regulátorů není znát je do detailu. Přeregulovanost vede k obsáhlým smluvním podmínkám, které nikdo nečte V ČR je situace stejná, jelikož přebíráme regulace z EU