Fintechová sklizeň v podání KB SmartSolutions neboli jak si vedli v roce 2022

FinTech KB SmartSolutions

Prosinec je již tradičně čas, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem. Přemýšlíme o tom, co všechno se událo a vyhodnocujeme, co se povedlo a co jsme mohli udělat jinak. Stejný přístup lze uplatnit i u společností a pomyslně projít celý uplynulý rok krok za krokem – znovu si připomenout úspěchy a také věci, ze kterých se můžeme poučit. Ty druhé jsou neoddělitelnou součástí naší existence. Bez nich bychom nikdy nebyli schopni posouvat se kupředu a učit se.

Ještě před několika lety bylo partnerství mezi bankou a fintechem považováno spíše za utopii než něco, co by skutečně mohlo fungovat. Banky podřízené regulacím, s pevnou organizační strukturou a složitými procesy představují zdánlivě přesný opak startupů, kterým se daří inovovat, růst a posouvat se kupředu velice rychle téměř z měsíce na měsíc, což u bankovní instituce z pravidla nejde tak rychle. Ale na tyto rozdíly lze nahlížet také jako na šanci spolupracovat a čerpat ze vzájemné symbiózy, která přináší výhody pro oba partnery. Fintechy ve skutečnosti nejsou pro banky konkurenty nýbrž potenciálními partnery. To, co by se nezainteresovanému pozorovateli mohlo zdát jako možný rozpor, lze využít jako šanci učit se jeden od druhého.

Příkladem úspěšné spolupráce s fintechy je Komerční banka

Dny, kdy byly banky a fintechy považovány za nepřítele, jsou již nenávratně za námi. Cesta tohoto tvrzení naštěstí nabrala rychlé obrátky a rychle nenávratně skončilo v propadlišti dějin. Podle aktuálních statistik až 65 % bankovních institucí za poslední 3 roky vstoupilo do partnerství s fintechem a 35 % do fintechu investovalo.

Komerční banka pochopila, že spolupráce se start-upy ji může nejenom obohatit o nové produkty, distribuční kanály, segmentové nabídky a kompetence, ale zejména pomoci neustále inovovat či uspokojit potřeby svých klientů. A na druhé straně se také ukázalo, že Komerční banka umí přinášet zásadní hodnotu i spolupracujícím fintechům. Za účelem spolupráce se start-upy Komerční banka založila KB SmartSolutions s formou tzv. „corporate venture house“. KB SmartSolutions je pojítkem mezi oběma partnery. Je v úzkém kontaktu s bankou a zjišťuje potřeby klientů, na trhu hledá vhodná řešení a start-upy zároveň připravuje na spolupráci s bankou. KB SmartSolutions s fintechem na denní bázi pracuje na jeho dalším rozvoji, růstů, škálování a zahraniční expanzi. Nejde o pouhou investici s cílem dosáhnout jejího zhodnocení, jde o samotný rozvoj řešení na maximální možnou úroveň.

A tady je ten správný okamžik přinést na stůl důkazy o funkčních partnerstvích a spolupracích, které za ty uplynulé 4 roky své existence do banky KB SmartSolutions přineslo a má je pod svými křídly. Právě ony jsou skutečnou vizitkou toho, zda se taková spolupráce vyplatí. Dále v článku tedy rozebíráme spolupráci KB SmartSolutions s fintech Upvest, Roger, Lemonero, Finbricks, ENVIROS a KB Advisory.

Upvest jako guru crowdfundingu nemovitostí

Společnost Upvest přinesla na český trh originální crowdfundingový model investování do nemovitostí prostřednictvím dluhového financování. Jejich platforma je postavena se zřetelem nejen na technologické aspekty, ale také s využitím expertízy v oblasti nemovitostí a financí s účelem přinášet klientům investice s vysokým výnosem a minimálním rizikem. Komerční banka do ní za pomoci KB SmartSolutions poprvé majetkově vstoupila v roce 2020 a to s cílem přinést klientům inovace v technologiích i produktu. O rok později svůj majetkový podíl navýšila a jelikož se Upvestu na trhu dařilo překonávat vytyčené byznysové cíle, v létě 2022 se banka rozhodla platformu odkoupit, a to dokonce dříve, než se původně plánovala. Poptávka po projektech Upvestu daleko předčila očekávání.

Za víc než 5 let existence profinancovali klienti přes platformu Upvest celkovou částku 1,6 mld. Kč rozdělených do 35 úspěšně profinancovaných projektů s celkovou hodnotou více než 12,3 mld. Kč.

Plány do budoucna: Dlouhodobým cílem Upvestu je nabízet investorům každý měsíc jeden nový projekt, rozšířit produktovou nabídku, zahrnout další sektory za hranicí nemovitostního sektoru a rozvinout platformu tak, aby byla atraktivní i pro nejnáročnější investory z portfolia KB i mimo něj.

Upvest je nastavený v současnosti silně růstově – a hodlá v tom pokračovat. Komerční banka chce v příštích několika letech jeho hodnotu zněkolikanásobit.

Roger a umění faktoringu

Platební instituce Roger zkracuje splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. Investorům Roger nabízí krátkodobé investice do faktur vystavených za bonitními společnostmi. V roce 2020 se Roger spojil s jedním z největších hráčů na bankovním trhu – Komerční bankou. Spolu s ní dále zefektivňuje a digitalizuje oblast provozních financí. Roger funguje na principu aukcí. O faktury společností investoři soutěží nabízením úroku, za nějž jsou ochotni je nakoupit.

U Rogera se v roce 2022 stalo hned několik významných věcí počínaje překročením mýtické hranice, za kterou firma od svého vzniku přes faktoring profinancovala celkem 15 miliard korun. V loňském roce se firma zaměřila především na tvorbu inovací pro investory a nyní představila novou aplikaci Plus – Přímé platby. Ta umožňuje přímé propojení bankovních účtů mezi odesílatelem a příjemcem platby. Je zároveň teprve třetí nebankovní firmou v Česku, které se podařilo u České národní banky získat licenci PSD2. Aplikace Plus funguje právě na jejím základě. Jako jedna z prvních na tuzemském trhu tak umožňuje nabízet automatické párování a zadávání plateb.

Nová aplikace navazuje na několik dalších novinek, které Roger představoval v roce 2022. Jednou z nich byl investiční automat, který sám biduje za investora, tedy podle zadaných parametrů automat vybírá aukce a zadává nabídky. Další z řady novinek je dělení faktur do aukcí s maximální nominální výškou 75 tisíc korun nebo tři tisíce eur. Fintech totiž na platformě dlouhodobě pozoroval dvojnásobný počet bidů u aukcí s nižšími částkami, změna přinesla více příležitostí pro širší okruh investorů. Poptávka po zkracování dlouhých splatností faktur tak pořád roste. Poctiví práce se vyplácí … dokonce do 3 dnů – jak ve svých reklamách vtipně podotýká samotná společnost Roger.

Plány do budoucna: Roger bude i nadcházejícím roce aktivně vylepšovat svoje služby a přicházet s dalšími novinkami. I díky nim se má z Rogeru během pár let stát největší samostatnou firmou na financování faktur s dlouhou splatností v regionu.

Lemonero a jejich umělá inteligence zachraňuje podfinancované e-shopy

Lemonero je český fintech, jenž přináší financování postavené na reálné výkonnosti e-shopů. K vyhodnocení používá umělou inteligenci, jež stanoví nabídku úvěru objektivně na základě dat. Samotné Lemonero nabízí úvěry několika způsoby. Část financování prochází platformou přímo přes rozšíření na e-shop systémech jako Shoptet, Eshop-rychle nebo Upgates. Druhý podíl tvoří právě embedded spolupráce s Mallem a Alzou. Splácení následně probíhá formou měsíčních splátek nebo od nedávna také prostřednictvím takzvaného revenue based financingu, kdy se splátky platí jen z reálně uskutečněných obchodů. Splácení je tak přímo svázané s obratem e-shopu a nezatěžuje jeho výkon například mimo sezonu. Od roku 2021 Lemonero profinancovalo stovky milionů korun u vyšších stovek e-shopů a meziročně (2021/2022) rostlo o více než 500 %. V roce 2022 Lemonero již podruhé získalo cenu the Best Digital Lending solution for SMEs v regionu CEE vyhlašovanou organizací SME Banking Club. V průběhu uplynulého roku navázalo Lemonero mnoho úspěšných spoluprací, např. s platební bránou GoPay a také se vydalo za hranice ČR a koncem roku zpřístupnilo své služby e-shopům v Nizozemsku.

Na podzim 2020 Komerční banka koupila v Lemoneru 11% podíl a v létě 2022 ve svém tažení pokračovala. Svůj podíl navýšila na čtvrtinu.

Plány do budoucna: V nadcházejících letech se chce Lemonero zaměřit především na expanzi do zahraničí. Aktuální expanzní kroky startupu přímo souvisí s geografickou pozicí francouzské skupiny Société Générale, matky Komerční banky. V první vlně na přelomu letošního a příštího roku zamíří do Francie, výhledově na přelomu let 2023 a 2024 plánuje vstup do německy mluvících zemí a dalších států střední a východní Evropy.

Finbricks skládá kostky finančních služeb jednoduše jednu na druhou

Finbricks umožňuje platebním branám, e-commerce firmám, fintechům, bankám, EPR systémům a dalším, aby na jeho back-endových službách stavěli nejrůznější finančně-technologické produkty pro své klienty. Finbricks vylepšuje a doplňuje open banking služby komerčních bank a po letech stagnace trhu posouvá pojem PSD2 do praxe. Finbricks přináší novou open banking agregační platformu MULTIBANK, která vám umožní přístup k široké škále finančních dat a bankovních produktů. Jste S celkovým objemem 850+ milionů korun v PSD2 platbách a 95% úspěšností se Finbricks etabloval ve spolehlivého partnera, který splňuje striktní regulační požadavky platebního světa a zajišťuje hladký průběh plateb.

Finbricks se v roce 2022 (pouze v druhém roce svého fungování) posunul o veliký kus kupředu.
Z interního start-upu stal plnohodnotnou firmou směřující k tomu stát se významným hráčem na trhu plateb. Důkazem je skutečnost, že od Komerční banky získal desítky milionů korun na další rozvoj.

Z čistě technologického řešení PSD2 agregace se stala plně funkční e-commerce platební platforma. Místo bankovních tlačítek a převodů z internetového bankovnictví jedna platební brána do 12 bank v ČR od Finbricks.

Z České republiky se rozšířil na Slovensko a významným milníkem bylo podání žádosti o povolení k činnosti platební instituce na ČNB. Znamenalo to kromě nastavení základních firemních procesů vybudovat robustní systém kontrol a zajištění bezpečnosti a provozu.

Plány do budoucna: V nadcházejících měsících a letech bude Finbricks intenzivně pokračovat v expanzi za hranicemi ČR – dalším cílem je Maďarsko a následně další evropské země. Rovněž má společnost za cíl rozšiřovat skupiny svých partnerů a také je v pilotním provozu v širším okruhu například nová platformu platito.online.

ENVIROS a KB Advisory neboli partneři pro udržitelné podnikání

KB Advisory je dalším původně interním start-upem Komerční banky, který zajišťuje komplexní poradenství v oblasti ESG. Jeho další rozvoj se KB rozhodla podpořit nabytím společnosti ENVIROS, jež patří mezi přední tuzemské hráče mezi poradenskými firmami zabývajícími se energetikou a environmentálním poradenstvím. Řeší také financování energeticky úsporných projektů a projektů obnovitelných zdrojů pro řadu velkých firem na středoevropském trhu. To všechno jsou oblasti, které zajímají také Komerční banku.

KB Advisory a ENVIROS již realizovaly řadu společných projektů. Díky propojení obou firem budou efektivnější a schopni realizovat více projektů pro klienty. Cílem je užší propojení poradenských služeb a financování například v oblasti energetických úspor nebo certifikace budov.

Plány do budoucna: stát se poradenským lídrem v oblasti energetiky a ESG a jedinou bankou, jež bude schopna poskytnout klientům kompletní škálu služeb od poradenství až po udržitelné financování.

Kromě novinek souvisejících přímo s fintechy a partnerstvími, se událo i několik dalších významných událostí. KB SmartSolutions se stalo aktivním členem České fintechové asociace, prostřednictvím které chce podpořit tuzemský fintechový / start-upový ekosystém. Také se aktivně podíleli na několika důležitých konferencích. Za všechny zmíníme European Financial Investment Summit od Startup Disrupt, CEE SME Banking Club Conference nebo pravidelné akce pořádané ČFA jako Fintech Mixér.

Co fintechy mohou získat spoluprácí s bankou? Vysvětlíme na příkladu KB SmartSolutions

Jestli chceme blíže definovat to, co KB SmartSolutions díky partnerství s bankou fintechům nabízí, tak je to především mantra růstu. KB SmartSolutions nabízí start-upům pomoc s růstem v různých dimenzích. Na jedné straně nabízí růst směrem ke klientům. Tady již má vyvinutý postup, jak řešení dostat přes „nepřátelské“ procesy velké korporace přímo ke klientům. Na druhé straně pomáhá s růstem produktu, kdy lze produkt významně škálovat a rozšiřovat. To můžeme pozorovat například na růstu a rozvoji produktu společnosti Upvest. Nelze opomenout i způsob růstu využitím kombinace ekvita – úvěr, což na trhu málokdo umí. A skupinu uzavírá neméně zajímavá a důležitá možnost růstu formou expanze do zahraničí za pomoci mateřské společnosti Société Générale a to nejenom ve Francii. Tady je úspěšným příkladem otevření trhu v Nizozemsku pro společnost Lemonero.