Open banking

Otevřené bankovnictví umožňuje třetím stranám přistupovat k bankovním službám a infrastrukturám prostřednictvím otevřených API, které díky tomu mohou vyvíjet inovativní aplikace pro své koncové zákazníky. Zákazníci tak získají příležitost kromě internetového bankovnictví své banky používat i nové aplikace, které nejsou vytvořeny přímo jejich bankou, ale třetí stranou a jsou obvykle více zaměřené na zákazníka.