Open X

Přístup k otevřené platformě, ve které spolupracují účastníci všech velikostí napříč odvětvími. Cílem platformy Open X je zaměřit se kromě konkrétních produktů na customer experience a na rostoucí význam dat. Je kladen důraz na sdílený přístup místo doteď preferovaného vlastnictví přístupů a na změnu mentality z koupě nebo vlastní tvorby produktu na spolupráci mezi společnostmi a jejich produkty. Jádrem platformy jsou API.