Innovation Hub

Pro pojem „inovační hub“ neexistuje žádná oficiální definice, avšak pro naše účely znamená „inovační hub“ systém, ve kterém mohou regulované i neregulované subjekty spolupracovat s příslušnými orgány za účelem projednání otázek souvisejících s FinTech (sdílení informací a názorů atd.). Cílem je usilovat o soulad obchodních modelů s regulačním rámcem a požadavky na licence (tj. individuální pokyny pro firmu ohledně výkladu platných pravidel).