IEEE CIFER 2020

Symposium on Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics (CIFEr 2020) je přední fórum pro aplikovaný výzkum Computational Intelligence v oblasti Business Finance and Economics. Akce spojuje celosvětovou komunitu vědců a odborníků z praxe s důrazem na podporu mezinárodní spolupráce.

Datum:
1. – 4. prosince 2020

Místo:
Canberra, Austrálie

Více informací.