Konference IoT & AI FORUM 2018

Ve středu 28. února 2018 se v budově INMEC  Jihomoravského inovačního centra  uskutečnila druhá oborová konference IoT & AI FORUM 2018, konaná pod záštitou Technologické platformy CTIT. Podtitul konference  Perspektivy čtvrté průmyslové revoluce napovídá o jejím tematickém zaměření, které se tentokrát kromě vývoje a trendů v IoT a činnosti Technologické platformy CTIT zabývalo i populární problematikou umělé inteligence (AI) a probíhající čtvrtou průmyslovou revolucí.

V úvodu konference vystoupil Jiří Fuchs, předseda Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, který představil činnost a cíle Technologické platformy a v neposlední řadě také  možnosti spolupráce pro členské i ostatní subjekty. Na něj následně navázaly zástupkyně projektového týmu TP CTIT Jana Valová a Natalie Jarušková s interpretací první koncepční verze Technologického Foresightu pro obor komunikačních nástrojů a IoT, jehož zpracování je jedním z výstupů činnosti platformy.

Úspěch mezi účastníky konference sklidilo vystoupení Marka Havrdy ze společnosti Good AI, která vyvíjí obecnou umělou inteligenci, a jeho zamyšlení nad využitím umělé inteligence a jejím možným  vlivem na trh práce.
Jako vždy nonkonformní a zajímavé vystoupení Zdeňka Zaňky, zakladatele společnosti StrategyQuant na téma etiky ve FinTechu, tématicky doplnila následná prezentace zástupce Burzy cenných papírů Praha Jiřího Kovaříka a  Jana Rovného ze společnosti Starteepo, kteří nám představili problematiku IPO a  proces vstupu firem na akciové trhy. Téma zpracování velkých data a data science publiku přiblížil zástupce Mendelovy univerzity v Brně, docent Svatopluk Kapounek, který si získal publikum zejména svou schopností přiblížit toto složité téma i laické části účastníků.

Na konferenci rovněž vystoupil Martin Levanti ze společnosti SimpleCell Networks nám představil  technologii Sigfox, sítě pro IoT a její využití pro průmyslová odvětví.

Složitým procesem aplikace umělé inteligence při tvorbě predikčních modelů a jejich dalším využitím, nás provedl Pavel Hála ze společnosti SpreadCharts, který publikum zaujal zejména svými zkušenostmi, které vycházejí mimo jiné i z jeho absolutoria astrofyziky.

Velmi živou diskuzi vzbudila i poslední, avšak rozhodně ne nezajímavá přednáška Luboše Novosada ze společnosti EU Legal Advisory, který účastníky konference seznámil s úpravou GDPR a právní problematikou správy databází.

Po skončení oficiálního programu proběhl networking mezi vystupujícími, účastníky  a zástupci Technologické platformy CTIT. Ten nám jako pořadatelům  přinesl jednak velmi pozitivní zpětnou vazbu, která nás těší a motivuje k další práci, ale rovněž byl výborným prostředkem k seznámení se a výměně kontaktů, které jak doufáme, mohou vést k budoucí spolupráci.