WealthTech

Odvětví wealth managementu je více než 200 let staré a přece po většinu té doby postupovali jeho poskytovatelé stále podle stejných obecných postupů. Přerušila to až obrovská digitalizace a regulace, které jsme byli svědky za posledních dvacet let. Data nám ale ukazují, že většina poskytovatelů inovovala pomalu a někteří se dokonce snaží zůstat u cesty tradičního soukromého bankovnictví.


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Rozvojové trhy překonají rozvinuté trhy
Digitalizace zákaznické podpory Vznik chatbotů a automatizovaných systémů
Vysoká personalizace investičních produktů Strojové učení a nástroje pro vizualizaci minimalizují náklady
Vznik vysoce specializovaných firem a konsolidace velkých wealth management poskytovatelů Velcí wealth management poskytovatelé uspokojují komplexní přání zákazníků. Jedinečná přání budou plnit právě specializované firmy
ESG investování Větší zájem společnosti o environmentální a sociální témata
Demografický posun typického investora Rozvíjející se trhy, dědictví HNW
Digitalizace cenných papírů Nákladné a zastaralé systémy na kapitálových trzích, regulace, automatizace, transparentnost
Použití AI a ML pro akvizici klientů a zvyšování jejich spokojenosti Dříve manuální a nákladný proces náchylný na lidskou chybu
Využívání pokročilé analytiky Nutnost zvýšení alfy, aby klienti neodcházeli k pasivně spravovaným fondům a ETF, příležitost pro snížení nákladů a zvýšení efektivity