Workshop: EIC Akcelerátor – jak na projektovou žádost?

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 25. února 2020 školení, jehož cílem je přiblížit žadatelům změny, ke kterým došlo v souvislosti s přechodem SME Instrument fáze 2 v nástroj EIC Akcelerátor a představit novou podobu projektové žádosti. Nástroj Akcelerátor je zaměřen na podporu výhradně malých a středních podniků usilujících o mezinárodní komerční uplatnění vysoce rizikového inovačního řešení s potenciálem výrazného dopadu na růst podniku (scale-up) a fungování trhu, tzv. high-risk, high-potential. Nově je žadatelům poskytnuta možnost využít financování prostřednictvím kombinace grantu a finančního nástroje
(ekvity).

Cílem školení je představit hlavní zásady nástroje, nové možnosti financování, které nabízí a upozornit na klíčové oblasti, které by žadatelé neměli opomenout. Dále se zaměří na jednotlivé části žádosti včetně příloh a na tipy, jak tyto části zpracovat. Účastníci budou mít rovněž možnost individuální konzultace
s přednášejícími.

Datum: 25. února 2020
Místo konání: Technologické centrum AV ČR, Ve struhách 27, Praha 6, zasedací místnost Vltava

PROGRAM
09:30 – 10:00 Registrace

10:00 – 10:30 EIC Akcelerátor: hlavní principy a odlišnosti od SME Instrument
Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP

10:30 – 10:50 Struktura projektové žádosti a hodnotící kritéria
Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP

10:50 – 11:10 Části Excelence a Dopad
Martin Škarka, národní kontakt Inovace v MSP

11:10 – 11:30 Část Implementace a zásady subkontrahování
Michaela Vlková, Aneta Hlavsová, národní kontakt pro finanční a právní aspekty H2020

11:30 – 11:50 Přestávka na kávu

11:50 – 12:10 Příloha 4: Finanční a podnikové informace
Martin Škarka, národní kontakt Inovace v MSP

12:10 – 12:30 Příloha 5: Pitch deck
Michaela Vlková, národní kontakt Inovace v MSP

12:30 – 13:15 Oběd

13:15 –16:00 Individuální konzultace projektových návrhů s přednášejícími

Dle rozpisu a na základě zájmu vyjádřeného v přihlášce k účasti. V případě velkého zájmu si organizátor vyhrazuje právo některým zájemcům navrhnout náhradní termín konzultace. Registrace je možná do 19. února 2020. Účast je po registraci na stránce http://geform.tc.cz/modul4akcelerator2020 bezplatná. Kapacita workshopu je omezená, v případě jejího vyčerpání bude registrace uzavřena dříve. Akce je podpořena z prostředků projektu CZERA 3 (MŠMT LTI18020).