Pozvánka na Výkonný výbor 17. 7. 2018

cropped-favicon.png

Vážení, přijměte prosím pozvání na zasedání Výkonného výboru, který se uskuteční dne 17. 7. 2018.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, či za sebe vyslat pověřeného zástupce s úředně ověřenou plnou mocí a rádi byste se účastnili hlasování „per rollam“, kontaktujte prosím předsedu Asociace (Ing. Jiří Fuchs, T: 734 622 331, @: jiri.fuchs@ctit.cz) pro potvrzení Vašich komunikátorů (telefonu/emailu).

Místo konání: Veveří 111, 616 00 Brno, budova Platinium

Termín konání: 17.7. 2018 od 10:30 hod.

Body programu:

  • Prezence (zapisovatel)
  • Přijetí nových členů
  • Hlasování

Body hlasování:

  • Přijetí nových členů
  • Vzešlé z diskuze (pouze na místě)

V Brně, dne 13. 6. 2018

Ing. Jiří Fuchs, předseda výkonného výboru