Členská schůze Evropské technologické platformy NetWorld2020

Členská schůze  a valné shromáždění NetWorld2020 se uskuteční v Bruselu dne 15. listopadu 2018. Všichni členové jsou srdečně zváni. Také nečlenové jsou vítáni, ale nebudou mít hlasovací práva.

Letošní valné shromáždění bude mít dvě témata:

Prvním tématem jsou výzkumné oblasti v programovém období  2021-2027, který je mimo rámec programu Horizont 2020. Rámcový program FP9, který bude nazván Horizon Europe, byl v minulých 1-2 letech připravován a nyní existují návrhy témat a struktur pro implementace. V Networld2020 a ve White Paperu o výzkumných oblastech pro roky 2021-27 bude Valné shromáždění  NetWorld2020  fórem pro diskusi o možných tématech výzkumu mezi členy sítě NetWorld2020, odborníky a zástupci Evropské komise.

Zadruhé, valné shromáždění  bude také příležitostí pro diskusi o pokroku 5G, se zvláštním důrazem na to, aby malé a střední podniky přispívaly k výzkumu v rámci 5G a aby dosáhly vertikálních sektorů pro využívání systémů 5G.  Na programu budou 2 panely s krátkými prezentacemi a časem pro živé diskuse.

Na zasedání valného shromáždění  NetWorld2020 budou také volit nový řídící výbor pro období 2019-20. Podrobnosti budou distribuovány včas. NetWorld2020 GA bude samozřejmě skvělou příležitostí pro vytváření sítí s dalšími členy, členy řídícího výboru a zástupci ES.