WealthTech

Odvětví wealth managementu je více než 200 let staré a přece po většinu té doby postupovali jeho poskytovatelé stále podle stejných obecných postupů. Přerušila to až obrovská digitalizace a regulace, které jsme byli svědky za posledních dvacet let. Data nám ale ukazují, že většina poskytovatelů inovovala pomalu a někteří se dokonce snaží zůstat u cesty tradičního soukromého bankovnictví.

Mezi hlavními překážkami, které brání změně je strach ze ztráty manažerů řídících vztahy se zákazníky, ztráta zákazníků a deset let trvající býčí trh, který obrnil poskytovatele před nutností udělat tato těžká rozhodnutí dříve. Nehledě na značně větší klientskou základnu a množství aktiv, zisky celého odvětví zůstávají stejné, jako byly před deseti lety (2007-2019). Pandemie COVID-19 by měla probudit wealth management poskytovatele, kteří by měli směřovat své úsilí do zlepšení, které už dlouhou dobu potřebovali udělat.


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Rozvojové trhy překonají rozvinuté trhy Rychlý růst majetku v Asii (mimo Japonsko), růst segmentů majetných, HNW a ultra HNW Predikce odhaduje, že Asie převezme místo Západní Evropy, coby druhého nejmajetnějšího regionu světa do roku 2022 Srovnání je irelevantní
Digitalizace zákaznické podpory Vznik chatbotů a automatizovaných systémů Schopnost odvodit klientovy specifické potřeby a na základě nich rychle reagovat oddělí nejlepší firmy od těch ostatních. Lidský kontakt zůstane především pro HNW klienty klíčový Pracujeme na doplnění
Vysoká personalizace investičních produktů Strojové učení a nástroje pro vizualizaci minimalizují náklady Cílový stav je takový, že personalizaci bude investiční manažer schopen provést pouhým klikem tlačítka Pracujeme na doplnění
Vznik vysoce specializovaných firem a konsolidace velkých wealth management poskytovatelů Velcí wealth management poskytovatelé uspokojují komplexní přání zákazníků. Jedinečná přání budou plnit právě specializované firmy Pracujeme na doplnění Pracujeme na doplnění
ESG investování Větší zájem společnosti o environmentální a sociální témata Skloubení environmentálního nebo sociálního přínosu spolu se silnou finanční návratností Pracujeme na doplnění
Demografický posun typického investora Rozvíjející se trhy, dědictví HNW Dědicové plánují přechod od tradičních asset management poskytovatelů k BigTech, na trhu není mnoho firem, které by investovaly do inovativních modelů, aby přilákaly nové HNW klienty Pracujeme na doplnění
Digitalizace cenných papírů Nákladné a zastaralé systémy na kapitálových trzích, regulace, automatizace, transparentnost Pracujeme na doplnění Pracujeme na doplnění
Použití AI a ML pro akvizici klientů a zvyšování jejich spokojenosti Dříve manuální a nákladný proces náchylný na lidskou chybu Pracujeme na doplnění Pracujeme na doplnění
Využívání pokročilé analytiky Nutnost zvýšení alfy, aby klienti neodcházeli k pasivně spravovaným fondům a ETF, příležitost pro snížení nákladů a zvýšení efektivity Neochota investovat, výběr relevantních dat, nedostatek zkušeností, systémová omezení Pracujeme na doplnění