WealthTech

Odvětví wealth managementu je více než 200 let staré a přece po většinu té doby postupovali jeho poskytovatelé stále podle stejných obecných postupů. Přerušila to až obrovská digitalizace a regulace, které jsme byli svědky za posledních dvacet let. Data nám ale ukazují, že většina poskytovatelů inovovala pomalu a někteří se dokonce snaží zůstat u cesty tradičního soukromého bankovnictví.

Mezi hlavními překážkami, které brání změně je strach ze ztráty manažerů řídících vztahy se zákazníky, ztráta zákazníků a deset let trvající býčí trh, který obrnil poskytovatele před nutností udělat tato těžká rozhodnutí dříve. Nehledě na značně větší klientskou základnu a množství aktiv, zisky celého odvětví zůstávají stejné, jako byly před deseti lety (2007-2019). Pandemie COVID-19 by měla probudit wealth management poskytovatele, kteří by měli směřovat své úsilí do zlepšení, které už dlouhou dobu potřebovali udělat.


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
ESG investování Větší zájem společnosti o environmentální a sociální témata Skloubení environmentálního nebo sociálního přínosu spolu se silnou finanční návratností Postupně se prosazuje také v ČR
Robo-advisors Automatizované a jednoduché investování Zvládat komplexní finanční situace a poskytnout vyšší míru kustomizace Postupně se prosazuje také v ČR (Portu, Fondee)
Digitalizace zákaznické podpory Vznik chatbotů a automatizovaných systémů Schopnost odvodit klientovy specifické potřeby a na základě nich rychle reagovat oddělí nejlepší firmy od těch ostatních. Lidský kontakt zůstane především pro HNW klienty klíčový V ČR aktivně probíhá
Digitalizace cenných papírů Nákladné a zastaralé systémy na kapitálových trzích, regulace, automatizace, transparentnost Standardizace a regulace digitalizace CP V ČR jsme doposud nezaznamenali průkopníka v této oblasti
Použití AI a ML pro akvizici klientů a zvyšování jejich spokojenosti Dříve manuální a nákladný proces náchylný na lidskou chybu Splnit očekávání nových klientů zvyklých na customer experience BigTech Postupně se prosazuje také v ČR
Využívání pokročilé analytiky Nutnost zvýšení alfy, aby klienti neodcházeli k pasivně spravovaným fondům a ETF, příležitost pro snížení nákladů a zvýšení efektivity Neochota investovat, výběr relevantních dat, nedostatek zkušeností, systémová omezení Postupně se prosazuje také v ČR
Vysoká personalizace investičních produktů (cílový stav je zatím budoucnost) Strojové učení a nástroje pro vizualizaci minimalizují náklady Cílový stav je takový, že personalizaci bude investiční manažer schopen provést pouhým klikem tlačítka V ČR jsme doposud nezaznamenali průkopníka v této oblasti
Demografický posun typického investora Rozvíjející se trhy, dědictví HNW Klienti plánují přechod od tradičních asset management poskytovatelů k BigTech. V ČR aktivně probíhá, jsou využívána především zahraniční BigTech a neobank řešení např. Revolut
Rozvojové trhy překonají rozvinuté trhy Rychlý růst majetku v Asii (mimo Japonsko), růst segmentů majetných, HNW a ultra HNW Predikce odhaduje, že Asie převezme místo západní Evropy, coby druhého nejmajetnějšího regionu světa do roku 2022 Irelevantní