MVP

Forma produktu, která týmu umožní naučit se co nejvíce s nejmenším možným úsilím. Může se jednat například o vytvoření pouze hlavní webové stránky produktu a zkoumání, jak na ni lidé reagují. Tento pojem vychází z metodiky lean startup (Minimal Viable Product).