Middleware

Software, který poskytuje běžné služby a funkce aplikacím mimo ty nabízené operačním systémem. Správa dat, aplikační služby, autentizace a správa API jsou běžně řízené middlewarem. Middleware pomáhá vývojářům vytvářet aplikace efektivněji.