JIC 120 vteřin Smart & Digital Future ve Vídni

Dne 20. září se bude ve Vídni konat efektivní mezinárodní networking JIC 120 vteřin, který bude určen pro dodavatele dodavatelé pokročilých hardware a software technologií a výrobní podniky plánující inovovat své produkty, služby nebo procesy z Česka, Slovenska a Rakouska. Díky účasti mimo jiné zjistíte, jak digitální technologie přenést do různých průmyslových odvětví, získáte informace o možnostech financování pro zavádění digitálních technologií ve firmě, budete moci diskutovat své návrhy projektů na mezinárodní úrovni a nastartovat zahraniční spolupráci.

Hlavními tématy networkingu budou:

  • Cyber-Physical Systems
  • Internet of Things
  • Smart Systems Integration
  • Electronic Components and Systems
  • Advanced Computing
  • Organic and Large Area Electronics
  • Modelling and Data-Analytics
  • Robotics

Registrovat na tuto akci se můžete až do 14. září na webových stránkách Jihomoravského inovačního centra.