Banking

Otevřené bankovnictví jakožto hybatel oblasti Banking může být chápáno dvěma různými způsoby. Některé banky ho interpretují pouze tak, že zveřejní svá otevřená API, ke kterým mohou třetí strany přistupovat a získávat z nich data. Druhá interpretace je daleko širší a zahrnuje i otevření bankovních služeb a infrastruktur pro třetí strany, kterým je takto umožněno vyvíjet inovativní aplikace pro své koncové zákazníky.

Zákazníci tak získají příležitost spolu s internetovým bankovnictvím své banky používat i nové aplikace, které nejsou vytvořeny přímo jejich bankou, ale třetí stranou a jsou více zaměřené na jejich potřeby. Můžeme tedy otevřené bankovnictví vidět jako nový business model s přidanou hodnotou. Co stojí za touto změnou?


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Open X a bankovní ekosystémy V předchozích letech se firmy zaměřovaly zejména na velké regulatorní změny plynoucích z legislativních požadavků jako MiFiD 2 Zaměření na compliance monitoring, onboarding a KYC, AML a CTF Pracujeme na doplnění
Vstup BigTech, Challenger a neo bank na trh Zastaralé business modely a vysoké provozní náklady tradičních bank Využití přirozených výhod tradičních bank i v digitálním světě, lepší UX Pracujeme na doplnění
Banky zkoumají technologii blockchainu Technologický pokrok, pomalé vypořádávání mezinárodních obchodů Tato technologie je stále mladá a málo regulovaná Pracujeme na doplnění
Cloudové služby zvyšují efektivitu a schopnost bank škálovat Zastaralé infrastruktury nepodporují škálování, cloudové služby zajišťují agilní možnosti používání, udržování digitální architektury svépomocí může být nákladné Hladký přechod ze zastaralé infrastruktury na cloud Pracujeme na doplnění
Banky používají umělou inteligenci k odhalení praní špinavých peněz Značná část světového HDP je každý rok “vyprána”, současné AML techniky jsou nákladné a chybují, přísnější penalizace Kontrola transakcí je komplexní proces, předcházení pokutám za nedodržení AML kritérií i z důvodu udržení si dobré pověsti Pracujeme na doplnění
Challenger banky se stávají ziskové První zisková banka Starling, Revolut je v černých číslech Udržení ziskovosti při získávání nových klientů Pracujeme na doplnění