Banking

Otevřené bankovnictví jakožto hybatel oblasti Banking může být chápáno dvěma různými způsoby. Některé banky ho interpretují pouze tak, že zveřejní svá otevřená API, ke kterým mohou třetí strany přistupovat a získávat z nich data. Druhá interpretace je daleko širší a zahrnuje i otevření bankovních služeb a infrastruktur pro třetí strany, kterým je takto umožněno vyvíjet inovativní aplikace pro své koncové zákazníky.

Zákazníci tak získají příležitost spolu s internetovým bankovnictvím své banky používat i nové aplikace, které nejsou vytvořeny přímo jejich bankou, ale třetí stranou a jsou více zaměřené na jejich potřeby. Můžeme tedy otevřené bankovnictví vidět jako nový business model s přidanou hodnotou. Co stojí za touto změnou?


FinTech Roadmap

Pro vhodnou implementaci nejnovějších technologií u každé oblasti tvoříme tabulku ve které jsou zobrazeny přicházející trendy, klíčoví činitelé, výzvy které se v oblasti řeší a také identifikovaný stav v České republice ve srovnání se světem.

Přicházející trendy Klíčoví činitelé Výzvy Srovnání se světem
Cloudové služby zvyšují efektivitu a schopnost bank škálovat Zastaralé infrastruktury nepodporují škálování, cloudové služby zajišťují agilní možnosti používání, udržování digitální architektury svépomocí může být nákladné Hladký přechod ze zastaralé infrastruktury na cloud Postupně se prosazuje také v ČR
Challenger banky se stávají ziskové První zisková banka Starling, Revolut je v černých číslech Udržení ziskovosti při získávání nových klientů V tuzemsku nemá sídlo žádná challenger banka
Banky používají umělou inteligenci k odhalení praní špinavých peněz Značná část světového HDP je každý rok “vyprána”, současné AML techniky jsou nákladné a chybují, přísnější penalizace Kontrola transakcí je komplexní proces, předcházení pokutám za nedodržení AML kritérií i z důvodu udržení si dobré pověsti Postupně se prosazuje také v ČR
Open X a bankovní ekosystémy Nové distribuční kanály, lepší customer experience a vyšší přidaná hodnota, nové potřeby zákazníků, nové technologie, konkurenční tlak, regulace Překonání obav z otevřeného bankovnictví, vyřešení problémů způsobujících neúspěšné partnerství bank a FinTechů Postupně se prosazuje také v ČR, například prostřednictvím KB Smart solutions
Vstup BigTech, challenger bank a neobank na trh Zastaralé business modely a vysoké provozní náklady tradičních bank Využití přirozených výhod tradičních bank i v digitálním světě, zaměření produktů na lidi Uvedené subjekty postupně produkty nabízí také v ČR
Banky by mohly využí technologii blockchainu Technologický pokrok, pomalé vypořádávání mezinárodních obchodů Tato technologie je stále mladá a málo regulovaná Řešeno převážně v rámci mezinárodních struktur